Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2013

coqueter
Czas wyłączyć swoje człowieczeństwo. Już nic nie czuję.
— ja

March 20 2013

coqueter
1231 947b
Reposted fromfuckingskinny fuckingskinny
coqueter
Po co było nam to wszystko? Przecież nigdy nie byliśmy blisko.
— Zabili Mi Żółwia.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
Boli prawda? Widzisz, tylko że mnie to nie obchodzi, ze ciebie boli, bo ja cię już mam w dupie.
— PFK.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
Tak często Cię widzę, choć tak rzadko spotykam. Smaku Twego nie znam, choć tak często Cię mam na końcu języka.
— Happysad.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
9438 10f0
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
8424 5e4f
Reposted fromrisky risky
coqueter
8481 ca82
Reposted fromrisky risky
coqueter
3144 faaa
Reposted fromrisky risky
coqueter
coqueter
2318 e11b
Reposted fromfuckingskinny fuckingskinny
coqueter
8633 c218
Reposted fromretaliate retaliate viafuckingskinny fuckingskinny
coqueter
Stracisz swą miłość, wtedy dopiero zatęsknisz.
— Massey/Kubix.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
Pocałowałbym Cię w usta, by poczuć smak życia.
— Pezet.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
Daj mi miłość, ja jej nie zaniedbam.
— Wodi.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
Czekałem kiedy powiesz mi, że jesteś dla mnie, jesteś ze mną, że ja i Ty to coś co jest na pewno, że jest naprawdę, że to co było między nami wciąż jest i wciąż jest ważne.
— Pezet.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
Życie to nic więcej, niż egoizm, hajs i hipokryzja.
— Bonson.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
Wierzę, że skończą się pechowe dni, następny dzień otworzy nowy rozdział mi.
— WWO.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
coqueter
8780 f59e
Reposted fromfuckingskinny fuckingskinny viabomdia bomdia
coqueter
8928 0d03
Reposted frombomdia bomdia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl